Rądio Ona La Torre - 107.0 FM


Aquest dijous acaba el servei de socorrisme a les platges de TorredembarraRądio Ona La Torre · c/ Garrofers, 8, baixos · 43830 Torredembarra · T. 977 95 86 35 / 977 64 62 13 ·