Rądio Ona La Torre - 107.0 FM


De la Serna diu que la data de l'1 de gener pel desviament de camions de l'N-340 era inassumibleRądio Ona La Torre · c/ Garrofers, 8, baixos · 43830 Torredembarra · T. 977 95 86 35 / 977 64 62 13 ·