Rądio Ona La Torre - 107.0 FM


Sacristan creu que amb el cas Monteixo s’ha volgut donar volada a un tema per desgastar l'equip de governRądio Ona La Torre · c/ Garrofers, 8, baixos · 43830 Torredembarra · T. 977 95 86 35 / 977 64 62 13 ·